Forside

Mogens Rune

Bygningssagkyndig


Udførelse af myndighedsprojekt,

Projektopfølgning samt  KS mat.

Kvalitetssikring af byggeri.


Termografiundersøgelser af kuldebroer i bygninger.


Undersøgelse for skimmel i boliger.


Projekt til ændring af afløbssystem til 2 strengssystem

Projekt. af aut. kloakmester       aut. nr.: KFBI-04499

  •  Arkitetktegninger
  •  Myndighedsprojekt
  •  Energirammeberegning
  •  Dokumentering af       energispareløsninger
  •  Skimmelundersøgelser
  •  Bygningstermografi


Vil De have en faglig vurdering af Deres ejendom`s aktuelle  tilstand, samt dokumentationen i forbindelse med køb, salg og renovering.

 

Bygningstermografi:

 

Lækagesøgning: En termografiundersøgelse viser effektivt lækager på varmerør,vandrør og gulvvarme  uden ødelæggende arbejde.

 

Termografikamera dokumenterer varmetab i

bygninger.

 

Kuldebroer kan føre til fugtdannelser i konstruktioner og dermed risiko for kondens og skimmel.

 

Byggetilladelse:

 

Vi udfører arkitekttegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse.


 

Når du ønsker at om eller tilbygge dit hus eller

bygge et helt nyt eller opføre: garager, carport eller

udhus m.m., skal ansøgningen fremsendes digitalt.
M R Tegnestue

Byggetilsyn - Bygningssagkyndig


CVR: 86660318

Telf.: 51 25 68 43


Mail.: mogens.rune@mail.dk