Forside

Formidling / salg af rene erhvervsejendomme 

erhvervsbyggegrunde.


Salgsopgaven udføres af person med DIPLOM fra Jydsk ejendomsmægler skole.

Følgende indgår i en termografering af en bygning:


 Hvis du lader en byggesagkyndig foretage termograferingen, afsætter vi en til to timer til

gennemgangen og tager de nødvendige billeder. Vi kommer med forslag til løsninger på eventuelle problemstillinger.


 Ved termograferingens afslutning får du den nødvendige dokumentation, som du kan fremvise til håndværkeren og banken.

Mogens Rune

Bygningssagkyndig


Ejendomsformidler
Vil De have en faglig vurdering af Deres ejendom`s aktuelle  tilstand, samt dokumentationen i forbindelse med køb, salg og renovering.

 

Bygningstermografi:

 

Lækagesøgning: En termografiundersøgelse viser effektivt lækager på varmerør,vandrør og gulvvarme  uden ødelæggende arbejde.

 

Termografikamera dokumenterer varmetab i

bygninger.

 

Kuldebroer kan føre til fugtdannelser i konstruktioner og dermed risiko for kondens og skimmel.

 

Byggetilladelse:

 

Vi udfører arkitekttegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse.


Når du ønsker at om eller tilbygge dit hus eller

bygge et helt nyt eller opføre: garager, carport eller udhus m.m., skal ansøgningen fremsendes digitalt.
Kvalitetssikring af byggeri.


Termografiundersøgelser af kuldebroer i bygninger.


Undersøgelse for skimmel i boliger.


Projekt til ændring af afløbssystem til 2 strengssystem

Projekt. af aut. kloakmester       aut. nr.: KFBI-04499

  •  Arkitetktegninger
  •  Myndighedsprojekt
  •  Energirammeberegning
  •  Dokumentering af       energispareløsninger
  •  Skimmelundersøgelser
  •  Bygningstermografi